Hoạt động trên Windows, Mac và Linux.
Nhấp vào huy hiệu cài đặt bên dưới để bắt đầu cài đặt Colabolo:

Flash chưa được cài đặt hoặc sử dụng Windows Vista?
Huy hiệu cài đặt ở trên có thể không hiển thị chính xác trong trường hợp bạn chưa cài đặt Flash hoặc đang sử dụng Windows Vista. Trong trường hợp đó, vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây.
khách hàng iPhone

Bạn có thể tải xuống Colabolo cho iPhone qua App Store từ iPhone hoặc iTunes từ máy tính để bàn của bạn.