Làm việc với các vấn đề
Tạo, chỉ định, nhận xét và giải quyết vấn đề. Vấn đề lọc
Nhanh chóng lọc các vấn đề theo thuộc tính như người được giao, mức độ ưu tiên, trạng thái hoặc loại.Tệp chia sẻ
Kéo và thả tệp để chia sẻ chúng với đồng nghiệp. Thông báo đẩy
Nhận thông báo đẩy tới khay hệ thống/đế cắm của bạn. Tạo sự cố qua Email
Tương tác với người dùng bên ngoài qua email.Quy trình làm việc tùy chỉnh
Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với quy trình kinh doanh của bạn.Dashboard
Xem lại số liệu thống kê dự án bằng các bộ lọc và biểu đồ đặt trước. Lịch trình
Xem lại lịch làm việc và thời hạn sắp tới của bạn. Quốc tế
Sử dụng Colabolo bằng ngôn ngữ của bạn.iPhone
Phản hồi không chậm trễ bằng ứng dụng iPhone khi đang di chuyển.